CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

DNP rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.Xem thêm

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà DNP tuyển dụng nhân sự, Tại DNP, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

DNP xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài. Khuyến khích đóng góp ý kiến, chia sẻ thẳng thắn giữa nhân viên và các cấp, tạo cơ hội công bằng để mọi cá nhân đều có thể phát triển toàn diện. Tìm hiểu cơ hội gia nhập gia đình DNP.

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển Hết hạn
1 Giáo viên Bác sĩ 2 15/07/2017
2 Giáo viên Điều dưỡng 2 15/07/2017
3 Giáo viên Dược sĩ 2 31/05/2017
4 Giáo viên tin học 1 10/06/2017
5 Giáo viên toán THPT 1 30/04/2017
6 Giáo viên văn THPT 1 15/04/2017
7 Giáo viên tiếng Anh 1 03/04/2017
8 Quản trị thiết bị 1 12/04/2017