Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Tại Đồng Nai, Bình Dương

  1. Bác sĩ chính (hạng II)
  2. Bác sĩ (hạng III)
  3. Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)
  4. Dược sĩ chính (hạng II)
  5. Điều dưỡng (hạng II, III, IV)
  6. Dân số viên (hạng III)
  7. Hộ sinh (hạng III)
  8. Kỹ thuật y học (hạng III)
  9. Y tế công cộng (hạng III)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *